Sliperiet

'Sliperiet' var den dagliga beteckningen på denna byggnad som uppfördes under tidigt 1900-tal. Huset användes först som lokal för ett finstenshuggeri. Här höggs de stora blocken itu till användbara bruksstenar, till exempel gravvårdar. Efterhand upphörde denna verksamhet. Eftersom liknande förälding av stenen förekom på fler platser var det inte lönsamt längre. Byggnaden användes sedan enbart som verkstad och smedja. Här tillverkades krankrokar, släggor, kilar, mejslar, bergsborrar, kättingar och många andra av stenarbetarnas arbetsredskap. I lokalerna tillverkades och reparerades också skrotlådor i olika storlekar - de rymde allt ifrån 1,5 till 3,5 kubikmeter sten. När elektriciteten togs i bruk i stenbrotten 1926 fick de äldre ångkranarna byggs om till eldrift. Då kom en ny yrkesgrupp, elektrikerna, in i arbetslagen i sliperiet. Smederna var redan från stenindustrins början viktiga personer som höll stenhuggarnas dagliga arbetsredskap, borrar och mejslar, i användbart skick. Borrmaskiner som drevs med tryckluft ersatte så småningom det tunga hantverket med släggor, mejslar, kilar och borr. När A K Fernströms Granit AB 1967 övergick i Skansen Lejonets stendivision bildades en speciell avdelning som ansvarade för alla reparationer av maskiner och material i deras stenbrott. Då upphörde denna byggnad att vara reparationsverkstad. Från och med 1 juli 2016 disponerar föreningen Sliperiet Gylsboda lokalen. Föreningen vill utveckla och skapa möjligheter för konstnärer att verka och kunna visa sin konst. Stenförädling är numera tillbaka i Sliperiet då Gylsbodakonstnär Pia Lindberg finns på plats här med sina smycken i diabas och silver. Välkommen in!
...