Arbetarkasernerna

Här uppförde Svenska Granitindustri AB 1901 två likadana bostadskaserner för stenarbetarfamiljerna i Gylsboda. Varje kasern hade åtta lägenheter, fyra om två rum och kök på bottenvåningen och fyra lägenheter om ett rum och kök på ovanvåningen. Här bodde många barnrika familjer under årens lopp. Flera av de stenarbetare, som bodde för långt bort för att kunna ta sig hem varje kvälla, var inhysta här under veckorna. På så sätt kunde stenarbetarhustrurna tjäna några kronor på kost och logi till arbetarna. Det är förståeligt att trångboddheten lätt kunde skapa konflikter i vardagslivet. I de två husen bodde till exempel 1927 totalt 120 personer - stenarbetarna med hustrur och barn samt de inhysta arbetarna. Den kvarvarande kasernen såldes 1953 av A K Fernström Granit AB som drev stenindustrin i Gylsboda. Kasernen är nu i privat ägo. Den andra kasernen överläts samma år på Örkeneds kommun, som sålde tomten. Huset revs och ett nytt hus uppfördes.
...