Hilda & Petter Svenssons hus

Huset här, som byggdes 1899, var den första arbetarbostaden i Gylsboda. Det kostade 780 kronor att uppföra (ungefär 47 500kr i dagens penningvärde). Huset byggdes som bostad för tre familjer, som vid den tiden hade många barn och kanske dessutom hyste inneboende stenarbetare. Huset är både till det yttre och inre i det närmaste oförändrat sedan 1900-talets början. Författaren och nobelpristagaren Harry Martinsons namn är också förknippat med detta hus. Sedan Harrys far, Martin Olofsson, avlidit och hans mor Betty rest till Amerika tog Bettys syster Hilda hand om Harry och hans systrar. Hilda hyrde ett par rum i huset, till sig och barnen. Härifrån gick Harry i augusti 1911 till sin första skoldag i Ubbeboda skola. Eftersom barnen var kyrkbokförda i Jämshögs socken, så sändes Harry och några av systrarna på våren 1912 tillbaka dit. De kom till olika fosterhem och Harry har skildrat sina hårda uppväxtår i boken 'Nässlorna blomma'. Hilda gifte sig senare med Petter Svensson och tillsammans uppfostrade de sex barn i detta hus. Nuvarande ägare har påbörjat renovering av huset och det planeras att användas för uthyrning.
...