Föreningshuset

Genom stenindustrins uppsving stimulerades det kulturella livet i bygden. Den första förening som bildades var godtemplarlogen Bergfast 1897. Sedan kom, i början av seklet, en handelsförening, Blå Bandsförening, Gylsboda missionsförening med flera. Stenhuggarfackföreningen och Folkets husföreningen kom att spela en stor roll i det nybyggarsamhälle, som runt sekelskiftet 1900 såg dagens ljus. Genom köpet av en gård i Gisslaboda skaffade man sig ett Folkets hus, som under 42 år var en samlingspunkt för föreningarna. Musiklivet blomstrade både inom och utanför det frireligiösa föreningslivet. En blåsorkester bildades 1905. Den blev mycket populär och spelade både vid demonstrationer och på dansbanor i trakten. Arbetarna byggde även en dansbana, som användes flitigt sommartid. Byggnaden, som ligger mitt i byn och som kallas missionshuset eller föreningslokalen, byggdes 1900 av Svenska Granitindustri-Aktiebolaget. En del av lokalen använde företaget till sin företagssköterska. De flesta barnen i Gylsboda och byarna runt omkring har gått i söndagskola där och 1912-1932 var det också småskola. Socknens första bibliotek, i ABF:s regi, fick på 1930-talet lokaler i huset. År 1948 var huset till sly och ortsborna bildade Föreningen Gylsboda för att kunna fortsätta att ha kulturaktiviteter där. Många gudstjänster, revyer och födelsedagsfester anordnades i föreningslokalen fram till 1969, då huset övergick i privat ägo. Numera är det Sliperiet som blivit en föreningsbyggnad i byn.
...