Industrimagnaten Krupps grav

1902

Trots att utrustningen inte alltid var den bästa plockades det då och då ut enormt stora stenblock. Ett extraordinärt stort på närmare 40 ton plockades upp i början på seklet, men det var inte utan en del problem. Tre gånger fick man köra ner kranen innan blocket var uppe. Pockers-Trued lär ha varit maskinist vid kranen men vid det tredje försöket vägrade han och förmannen fick då skaffa fram en frivillig som tog maskinistens plats. Bolaget skulle ha 10 000kr för det stora blocket, men förtjänsten uteblev trots det höga priset eftersom kranen rasat tre gånger. En extra järnvägsvagn fick rekvireras från Tyskland dit stenen skulle levereras. Där fick den pryda industrimagnaten Krupps grav i Essen i Tyskland.
...